ВОДИЧИ

Водичи за дијагноза и лекување на Б и Т лимфопролиферативни заболувања

Почитувани,
Првото издание на Водичите за дијагноза и третман на пациентите со Б и Т лимфопролиферативни заболувања во Република Северна Македонија, е создадено како резултат на континуирана работа на Здружението за хематологија на Република Северна Македонија како дел од проектот спроведен од Здружението за хематологија на Македонија, насловен “Унапредување на раната дијагностика и третман на пациентите со лимфом и мултипен миелом во Република Северна Македонија: Предизвици и можности”.

Кон целиот текст ...