ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЧЕСТИТКИ ЗА НАГРАДЕНИТЕ ОД ТИМОТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ЦРН ДРОБ

ТИМОТ ХЕМАТОЛОЗИ И ИМУНОЛОЗИ ОЧЕКУВА ПРИЗНАНИЕ ОД МЛД ЗА НИВНИОТ УСПЕХ 

Ја користиме можноста, јавно, во името на Здружение за хематологија за Македонија, да им честитаме на колегите кои ја изведоа првата кадаверична црнодробна трансплантација во нашата земја. Тоа е огромен успех за сите професионалци кои се вложија себеси и им овозможија услуга повеќе на пациентите со терминални црнодробни болести, кои досега немаа опција за лекување, да добијат можност за продолжување на животот во рамките на македонското јавно здравство. 

Ова е огромен успех и чекор напред не само за нив, туку дава нова перспектива на јавното здравство во Република Северна Македонија во целина. 

... Кон целиот текст