НАСТАНИ

Наслов: "Унапредување на раната дијагностика и третман на пациентите со лимфом и мултипен миелом во Република Северна Македонија: Предизвици и можности"

Изминатите две години, работа и живот во вонредни услови на пандемија со COVID-19, ни наметна потреба од креирање на нов, иновативен пристап во раната дијагностика и третман на пациентите со лимфом и мултипен миелом.

Искуствата и статистиките на УК за Хематологија потврдуваат дека пандемијата, од повеќе аспекти, сериозно влијаела врз пациентите со малигни хематолошки заболувања.

Работилница - Лимфом 

 • 27.10.2022г. - физичко присуство во Деканат на Медицински Факултет со почеток во 14 часот и регистрација на учестниците во 13ч и 30мин
 • 10.11.2022г. - вебинар со почеток во 15часот - линк: Join Zoom Meeting | Meeting ID: 835 0724 8596 Passcode: 871497

Агенда:

Модератор: проф.д-р Ирина Пановска Ставридис

 1. Клинички пристап на пациент со лимфаденопатија- н.в.проф.д-р Сања Трајкова
 2. Алгоритам за дијагноза на пациент со лимфом и современ третман на пациенти со лимфом- проф.д-р Ирина Пановска Ставридис
 3. Како правилно и навремено да се препознаат симптомите за подобар исход-Д-р.Валентина Митрова
 4. Улога на интернистот во диференцијација на лимфаденопатии и рано препозонавање на лимфоми- Д-р Александар Манолев
 5. Рана дијагноза и современ третман на пациенти со лимфом-приказ на случаи-Асс.д-р Невенка Ридова
 6. Дискусија - сите учесници

Работилницата е акредитирани од страна на МЛД и ЛКМ.
Во 15.30 ке има организиран коктел за учесниците со запазување на мерките за заштита од Ковид 19 инфекција (употреба на заштитна маска).

Презентации

Работилница - Мултипен миелом 

 • 20.10.2022г. - физичко присуство во Деканат на Медицински Факултет со почеток во 14 часот и регистрација на учестниците во 13ч и 30мин.
 • 03.11.2022г. - вебинар со почеток во 15 часот со линк: Join Zoom Meeting | Meeting ID: 885 2299 5494 Passcode: 716836

Агенда:
Модератор: н.в.проф.д-р Сања Трајкова

 1. Улогата на семејниот лекар во рано препознавање на симптомите на мултипен миелом-Д-р Драган Ѓорѓиевски
 2. Интернистички пристап при дијагноза и водење на пациент со мултипен миелом - Д-р.Билјана Колева
 3. Дијагноза, прогноза и третман на мултипен миелом: н.в.проф.д-р Светлана Крстевска
 4. Балканов Плазмаклеточни дискразии-дијагноза и современ третман-Д-р Душко Дуковски
 5. Приказ на случаи со мултипен миелом: Асс.д-р Милче Цветановски

Во 15.30 ке има организиран коктел за учесниците со запазување на мерките за заштита од Ковид 19 инфекција (употреба на заштитна маска).
Работилницата е акредитирани од страна на МЛД и ЛКМ.

Презентации